Fothoghchán 2021

Teimpléad páipéar ballóide – Cuan Bhaile Átha Cliath Theas

Leagann an teachtaireacht seo amach na hiarrthóirí i gcomhair an fhothoghcháin de Dháilcheantar Cuan Bhaile Átha Cliath Theas ar an 8ú lá d’Iúil  san ord  ina léirítear amach iad ar an bpáipéar ballóide.   Má theastaíonn uait  éisteacht leis an eolas seo i dteanga an Bhéarla, brúigh “1” anois.  Má theastaíonn uait éisteacht leis an eolas seo i dteanga na Gaeilge, brúigh “2” anois.  

Más rud é go bhfuil lagú radhairc ort agus ba mhian leat vótáil faoi rún, iarr ar an Oifigeach Ceannais ag an stáisiún vótála teimpléad páipéar ballóide a chur le do pháipéar ballóide.  Treoraíonn braille agus uimhriú ardaithe ar an teimpléad treorach  tú maidir le na hoscailtí cuí a chomhfhreagraíonn le na hiarrthóirí ar an bpáipéar  ballóide.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn  le huimhir 1  ar theimpléad páipéar ballóide  ná  BACIK-LABOUR PARTY.  Ivana Bacik de  Shráid Carlisle, Portobello, Baile Átha Cliath 8.   Ionadaí Poiblí.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 2 ar theimpléad páipéar ballóide ná BARRETT -THE NATIONAL PARTY.    Justin Barrett de Bhaile an Fhaireacháin, Gránard, Longphort.  Cuntasóir.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le  huimhir 3 ar theimpléad páipéar ballóide  ná BOYLAN – SINN FÉIN.  Lynn Boylan de Theach Laighean, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.  Ionadaí Poiblí.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le  huimhir 4 ar theimpléad páipéar ballóide ná  BYRNE- GREEN PARTY/ COMHAONTAS GLAS.  Claire Byrne as Halla na Cathrach, Baile Átha 2.   Comhairleoir Cathrach Baile Átha Cliath.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le  huimhir 5 ar theimpléad páipéar ballóide ná  CAHILL – NON PARTY.  Dolores Cahill de 76 Bóthar Sandford, Raghnallach.  Baile Átha CLiath 6.  Ollamh- Eolaí.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 6 ar theimpléad páipéar ballóide ná CONROY- FIANNA FÁIL.  Deirdre Conroy de 113  Na  Mailpeanna, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 14.  Staraí Ailtireachta/ Comhairleoir Cathrach.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn  le huimhir 7 ar theimpléad páipéar ballóide ná DOOLEY- NON PARTY   Peter Dooley de 174, Bóthar Chamaí Íochtarach, Crois Araild, Baile Átha Cliath 6W.   Cúramóir / Oibrí Deonach.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn  le huimhir 8  ar theimpléad páipéar ballóide ná DURCAN -SOCIAL DEMOCRATS.  Sarah Durcan de 37 Chaisleán an Gheata, Sráid an Chaisleáin, Baile Átha Cliath 2. Bainisteoir Oibríochtaí Domhanda

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 9 ar theimpléad páipéar ballóide ná FLYNN- NON PARTY.  Mannix Flynn de 4 Paráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8. Ealaíontóir.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 10 ar theimpléad páipéar ballóide ná GEOGHEGAN- FINE GAEL.  James Geoghegan de Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath 2.  Comhairleoir Cathrach/ Abhcóide.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 11 ar theimpléad páipéar ballóide ná GILBOURNE- RENUA IRELAND.  Jacqui Gilbourne de 19 Sráid Synge, Portobello, Baile Átha Cliath 8. Ar scoir.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 12 ar theimpléad páipéar  ballóide ná KEIGHER- NON PARTY.  John  Dominic Keigher de 13 Bóthar Garville, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath 6.  Abhcóide.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 13 ar theimpléad páipéar ballóide ná  O’ KEEFFE – NON PARTY.  Colm O’ Keeffe de 164 Cheapach Pháirc  Orwell, Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W. Seirbhíseach Poiblí.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 14 ar theimpléad páipéar ballóide ná  PURCELL- SOLIDARITY PEOPLE BEFORE PROFIT.  Brigid Purcell de 5  Bóthar  Theach Pigeon, An Rinn.  Beochantóir.

An t-iarrthóir a chomhfhreagraíonn le huimhir 15 ar theimpléad páipéar ballóide ná TÓIBÍN- AONTÚ.  Mairéad Tóibín d’Ardán Winsor, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath

Scríobh “1” san oscailt ar an teimpléad a chomhfhreagraíonn leis an iarrthóir de réir do chéad rogha. Scríobh “2” san oscailt a chomhfhreagraíonn leis an iarrthóir de réir do dara rogha agus mar sin ar aghaidh.

Más maith leat dul i dtaithí leis na hiarrthóirí ar an bpáipéar ballóide, is féidir dul i dteagmháil leis an uimhir seo chomh minic agus ba mhian leat  roimh lá vótála.   Chomh maith le sin is féidir leat d’fhón póca a úsáid sa stáisiún vótála ar an lá vótála chun teacht ar an eolas seo.

Chomh maith le sin is féidir leat sonraí na n-iarrthóirí a fheiceáil ar Fhógra Vótaíochta  ar an suíomh greasáin den Cheann Comhairimh ag www.dublincityreturiningofficer.com.  Anois déanfar athfhógairt  den fhógra seo.